Clean Water Project - Go Dutch!

Deze video is geproduceerd door Vera Vrijburg, de winnaar van de Sustainable Development Video Contest op initiatief van het System Staff College van de Verenigde Naties en stichting simpleshow. Vera Vrijburg illustreerde een interessant voorbeeld van lokale implementatie van de Sustainable Development Goals in haar eigen gemeenschap, Langedijk, Nederland. Klik hier om meer video's te zien: https://alugha.com/mysimpleshow Over de wedstrijd onderstreepte Vera dat het „me verder zal ondersteunen om mijn impact op de globale doelen #SDGS te verbeteren, zowel in mijn lokale gemeenschap Langedijk als overal ter wereld waar de Global Goals geïmplementeerd en geleefd moeten worden! Door de simpleshow-video te maken, werd duidelijk hoe we ons op ons project konden concentreren en uitdrukken”. Deze video is gemaakt in het kader van de UNSSC en simpleshow foundation SD explainer videowedstrijd. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de verstrekte inhoud ligt uitsluitend bij de auteurs.

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer

Equality For All Gender Identities - SDG5

Sexual identities are changing and we have made great steps in recent decades in our society to support the LGBT community. Despite all this, they continue to face and fight with significant barriers in their life. Do you know what needs to be done to solve this? Leave your comment below. This v

What is happening to the Great Barrier Reef ?

The Great Barrier Reef is located off the coast of Northern Australia and is one of the 7 natural wonders of the world. Due to the effects of Global Warming the reef is struggling to keep itself alive. In 2016 and 2017, large parts of the reef experienced severe cyclone damage and 'coral bleaching'

The Effect of Climate Change in Mumbai city

This video is produced by Rashida Atthar, the winner of the Sustainable Development Video Contest, initiated by the United Nations System Staff College and the simpleshow foundation. In this video, Rashida Atthar gives a thought-provoking explanation of the effects of climate change in her own city