Ordenar nombres amb el valor posicional | Matemàtiques | FuseSchool SA

Fes clic per a veure més vídeos: https://alugha.com/fuseschool Aprèn a ordenar nombres amb el valor posicional. Virtual School és més que un ajut de revisió multimèdia. Tant professors com estudiants tenen accés al nostre contingut, poden connectar-se i col·laborar al nostre guardonat entorn d'aprenentatge social i tenir accés a funcions fascinants i emocionants com jocs formals i anàlisi d'aprenentatge vivencial. Enregistra't de forma gratuïta i podràs explorar i participar en aquest emocionant projecte @ http://thevirtualschool.com .

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer

Codominance | Genetics | Biology | FuseSchool

In this video we are now going to look at codominance. You need to understand the difference between genotype and phenotype. The genotype is the set of genes. The phenotype are the physical characteristics that are coded for by the genotype. A monohybrid cross is the study of the inheritance of

Inverse Functions | Algebra | Maths | FuseSchool

Every operation has an opposite. With functions the opposite is called the inverse function. It undoes the function and returns you to the initial input. There is a simple process to follow to find the inverse of any function which we look at in this video. 1) Start by writing the function as y=