Ordenar nombres amb el valor posicional | Matemàtiques | FuseSchool SA

Fes clic per a veure més vídeos: https://alugha.com/fuseschool Aprèn a ordenar nombres amb el valor posicional. Virtual School és més que un ajut de revisió multimèdia. Tant professors com estudiants tenen accés al nostre contingut, poden connectar-se i col·laborar al nostre guardonat entorn d'aprenentatge social i tenir accés a funcions fascinants i emocionants com jocs formals i anàlisi d'aprenentatge vivencial. Enregistra't de forma gratuïta i podràs explorar i participar en aquest emocionant projecte @ http://thevirtualschool.com .

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer

Indicators | Chemical Tests | Chemistry | FuseSchool

Learn the basics about Indicators, more specifically for acid and bases. An indicator is a large organic molecule that works somewhat like a " color dye". Find out more in this video! This Open Educational Resource is free of charge, under a Creative Commons License: Attribution-NonCommercial CC BY