El xilema i el floema - Part 2 - Transpiració - Transport en Plantes | plantes | Biologia | FuseSchool

Fes clic aquí per veure més vídeos: https://alugha.com/FuseSchool El xilema i el floema - Transport en plantes: https://bit.ly/2XcdNZE Xilema i floema (Part 3) Translocació, transport en plantes: https://bit.ly/2XescTp Estructura de la fulla: https://bit.ly/3aRYoS9 La transpiració passa quan s'evapora l'aigua de les parts aèries d'una planta (és a dir, les fulles i les tiges). Quan l'aigua s'evapora d'aquestes parts, sobretot de les fulles, es crea una pressió radical que absorbeix l'aigua i l'estén per la planta. Esto se llama succión. L'aigua entra des del terra per osmosi, baixant el gradient de concentració, després arriba al citoplasma de la cèl·lula ciliada de l'arrel, fins als vasos de xilema. L'aigua es mou des de l'arrel fins a la tija i la fulla a través dels gots del xilema. Les cèl·lules de la fulla necessiten aigua per a la fotosíntesi però, a més, l'aigua també serveix per mantenir les cèl·lules turgents que sostenen la planta. En les fulles, l'aigua s'extreu de les cèl·lules del xilema per reemplaçar l'aigua perduda per la transpiració. SUBSCRIU-TE a canal FuseSchool per veure molts més videos educatius. En Fuse School, mestres i dissenyadors s'uneixen per fer vídeos divertits i fàcils d'entendre sobre química, biologia, física, matemàtiques i TIC. Uneix-te a la nostra plataforma en www.fuseschool.org Aquests vídeos es poden usar en aprenentatge semipresencial o com ajuda per revisar temari. Twitter: https://twitter.com/fuseSchool Accedeix a una experiència d'aprenentatge més completa a la plataforma i aplicació de Fuse School: www.fuseschool.org Aquest recurs educatiu obert és gratuït, sota una llicència Creative Commons: Reconeixement-No Comercial CC BY-NC (Veure llicència Redacció: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Pots descarregar el vídeo per a ús educatiu sense ànim de lucre. Si vols modificar el vídeo, contacta amb nosaltres: info@fuseschool.org

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

How Do Fossils Form | Evolution | Biology | FuseSchool

Fossils are the preserved remains of an animal or plant in a rock. Many of the fossils discovered so far are the ancestors of organisms that are alive today. The study of fossils is called paleontology. Much of what we understand about evolution comes from studying fossils. When organisms die, t

What Are Pathogens? | Health | Biology | FuseSchool

A pathogen is a microorganism that can cause disease. Pathogens may be viruses, bacteria, protists or fungi. Examples of bacteria infections are cholera, typhoid, food poisoning and gonorrhoea. Examples of viral infections are the flu (influenza), measles, mumps, the common cold and AIDS. Some com