Чувени видео 'Саглас чаја'

Овај видео-запис има неконвенционалан приступ важном проблему као што је сексуални пристанак. У сарадњи са креаторима овог видео- записа, Blue Seat Studios, као и са VoiceBox и Dotsub (који су пружили подршку код синхронизовања и титловања) и са нашом феноменалном заједницом преводиоца и гласовних талената, Преводиоци без граница (Translators Without Borders) су омогућили да овај видео-запис буде доступан на 11 језика.

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

Performance³ EN

The River Emscher was considered a "cesspool of the Ruhr": an open channel, extremely polluted with wastewater from coal mining and heavy industry and the feces of local residents. It is a sewage project of superlatives: 10 Herrenknecht-TBMs were used to build an efficient underground pipe and tunn