Чувени видео 'Саглас чаја'

Овај видео-запис има неконвенционалан приступ важном проблему као што је сексуални пристанак. У сарадњи са креаторима овог видео- записа, Blue Seat Studios, као и са VoiceBox и Dotsub (који су пружили подршку код синхронизовања и титловања) и са нашом феноменалном заједницом преводиоца и гласовних талената, Преводиоци без граница (Translators Without Borders) су омогућили да овај видео-запис буде доступан на 11 језика.

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

KSPG/Rheinmetall Automotive Imagefilm Future engine

With this Video, KSPG gives a vision into the future of the combustion engine. This video has been made under the old branding KSPG. The company has been renamed into Rheinmetall Automotive in September 2016. ..........................................................................................

The Climate Crisis - #GreenGeneration

The Earth has an illness called climate crisis. It causes the extinction of species, desertification and pandemics, and many other natural disasters. This illness has been caused by humans, with our polluting vehicles and industries that cause global warming. Green Generation, the #animation series