Чувени видео 'Саглас чаја'

Овај видео-запис има неконвенционалан приступ важном проблему као што је сексуални пристанак. У сарадњи са креаторима овог видео- записа, Blue Seat Studios, као и са VoiceBox и Dotsub (који су пружили подршку код синхронизовања и титловања) и са нашом феноменалном заједницом преводиоца и гласовних талената, Преводиоци без граница (Translators Without Borders) су омогућили да овај видео-запис буде доступан на 11 језика.

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

Turn your dreams into experiences – with Miles & More

You get more out of life when you earn miles. Because miles can turn experiences, journeys and encounters into unforgettable moments. For example, when you use them for a flight to see a loved one. There are many more ways to earn miles than you might think. On everyday purchases, when travelling, o