Το διάσημο βίντεο "Συναίνεση τσαγιού"

Αυτό το βίντεο προσεγγίζει με μη συμβατικό τρόπο το σημαντικό θέμα της σεξουαλικής συναίνεσης. Δουλεύοντας με τους δημιουργούς του βίντεο, Blue SeatStudios, καθώς και με το VoiceBox και το Dotsub (που αμφότερα βοήθησαν με μεταγλώττιση και υποτιτλισμό) και την υπέροχη κοινότητα μεταφραστών και αφηγητών μας, οι Μεταφραστές χωρίς Σύνορα διαθέτουν πλέον το βίντεο σε 11 γλώσσες.

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

KSPG/Rheinmetall Automotive Imagefilm Future engine

With this Video, KSPG gives a vision into the future of the combustion engine. This video has been made under the old branding KSPG. The company has been renamed into Rheinmetall Automotive in September 2016. ..........................................................................................

The Climate Crisis - #GreenGeneration

The Earth has an illness called climate crisis. It causes the extinction of species, desertification and pandemics, and many other natural disasters. This illness has been caused by humans, with our polluting vehicles and industries that cause global warming. Green Generation, the #animation series