Το διάσημο βίντεο "Συναίνεση τσαγιού"

Αυτό το βίντεο προσεγγίζει με μη συμβατικό τρόπο το σημαντικό θέμα της σεξουαλικής συναίνεσης. Δουλεύοντας με τους δημιουργούς του βίντεο, Blue SeatStudios, καθώς και με το VoiceBox και το Dotsub (που αμφότερα βοήθησαν με μεταγλώττιση και υποτιτλισμό) και την υπέροχη κοινότητα μεταφραστών και αφηγητών μας, οι Μεταφραστές χωρίς Σύνορα διαθέτουν πλέον το βίντεο σε 11 γλώσσες.

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

Cook it: Revolutionize Your Meals in Under 30 Minutes!

Ever find yourself wondering what's for dinner after a long day? Say hello to 'Cook it' – your new culinary best friend! Imagine a box filled with fresh, local produce arriving at your doorstep. Inside, you'll find pre-portioned ingredients that are not just local but carefully selected to ensure qu

SPUMOOC007 HR5 EP7 |

SPUMOOC007 HR5 EP7 | Video clips for teaching Courses Best Business Ideas in the Digital Age (The Ultimate Business Concepts in Digital Era) Code: SPU-MOOC007 by Faculty of Business Administration, Sripatum University Contact : https://www.spu.ac.th/fac/business/ ---------------------------------

Articles by this producer