Το διάσημο βίντεο "Συναίνεση τσαγιού"

Αυτό το βίντεο προσεγγίζει με μη συμβατικό τρόπο το σημαντικό θέμα της σεξουαλικής συναίνεσης. Δουλεύοντας με τους δημιουργούς του βίντεο, Blue SeatStudios, καθώς και με το VoiceBox και το Dotsub (που αμφότερα βοήθησαν με μεταγλώττιση και υποτιτλισμό) και την υπέροχη κοινότητα μεταφραστών και αφηγητών μας, οι Μεταφραστές χωρίς Σύνορα διαθέτουν πλέον το βίντεο σε 11 γλώσσες.

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

Performance³ EN

The River Emscher was considered a "cesspool of the Ruhr": an open channel, extremely polluted with wastewater from coal mining and heavy industry and the feces of local residents. It is a sewage project of superlatives: 10 Herrenknecht-TBMs were used to build an efficient underground pipe and tunn