Το διάσημο βίντεο "Συναίνεση τσαγιού"

Αυτό το βίντεο προσεγγίζει με μη συμβατικό τρόπο το σημαντικό θέμα της σεξουαλικής συναίνεσης. Δουλεύοντας με τους δημιουργούς του βίντεο, Blue SeatStudios, καθώς και με το VoiceBox και το Dotsub (που αμφότερα βοήθησαν με μεταγλώττιση και υποτιτλισμό) και την υπέροχη κοινότητα μεταφραστών και αφηγητών μας, οι Μεταφραστές χωρίς Σύνορα διαθέτουν πλέον το βίντεο σε 11 γλώσσες.

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

Turn your dreams into experiences – with Miles & More

You get more out of life when you earn miles. Because miles can turn experiences, journeys and encounters into unforgettable moments. For example, when you use them for a flight to see a loved one. There are many more ways to earn miles than you might think. On everyday purchases, when travelling, o