Известното видео „Съгласие на чай“

В това видео ще видите нетрадиционен подход към важния въпрос за изразяване на съгласие за сексуални действия. В сътрудничество с Blue SeatStudios (създателите на това видео), VoiceBox и Dotsub (поддръжка при дублажа и субтитрирането) и нашата уникална общност от преводачи и диктори, „Преводачи без граница“ предоставя достъп до това видео вече на 11 езика.

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

KSPG/Rheinmetall Automotive Imagefilm Future engine

With this Video, KSPG gives a vision into the future of the combustion engine. This video has been made under the old branding KSPG. The company has been renamed into Rheinmetall Automotive in September 2016. ..........................................................................................

The Climate Crisis - #GreenGeneration

The Earth has an illness called climate crisis. It causes the extinction of species, desertification and pandemics, and many other natural disasters. This illness has been caused by humans, with our polluting vehicles and industries that cause global warming. Green Generation, the #animation series