Известното видео „Съгласие на чай“

В това видео ще видите нетрадиционен подход към важния въпрос за изразяване на съгласие за сексуални действия. В сътрудничество с Blue SeatStudios (създателите на това видео), VoiceBox и Dotsub (поддръжка при дублажа и субтитрирането) и нашата уникална общност от преводачи и диктори, „Преводачи без граница“ предоставя достъп до това видео вече на 11 езика.

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

Refrigerator Ad in the 50s

The video describes the features of a refrigerator, including special places for bottles, spreadable butter, cheeses, and leftovers, as well as a big picture window hydrator for fruits and vegetables. The shelves can be rolled up to easily access food, and there is also a big freezer with a special

Articles by this producer