Известното видео „Съгласие на чай“

В това видео ще видите нетрадиционен подход към важния въпрос за изразяване на съгласие за сексуални действия. В сътрудничество с Blue SeatStudios (създателите на това видео), VoiceBox и Dotsub (поддръжка при дублажа и субтитрирането) и нашата уникална общност от преводачи и диктори, „Преводачи без граница“ предоставя достъп до това видео вече на 11 езика.

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

Performance³ EN

The River Emscher was considered a "cesspool of the Ruhr": an open channel, extremely polluted with wastewater from coal mining and heavy industry and the feces of local residents. It is a sewage project of superlatives: 10 Herrenknecht-TBMs were used to build an efficient underground pipe and tunn