Co jsou endotermické a exotermické reakce? | Reakce | Chemie | FuseSchool

Kliknutím sem zobrazíte další videa: https://alugha.com/FuseSchool Exotermická reakce vydává energii do okolí; jako oheň vydávající teplo. Endotermická reakce přijímá energii z okolí; jako tání sněhuláka. Exotermické reakce přenášejí energii do okolí a tato energie je obvykle tepelná energie, způsobují zahřívání okolí. Stejně jako oheň, který udržuje všechny v teple. Stejně jako spalování (hoření), další příklady exotermických reakcí jsou: - Neutralizační reakce mezi kyselinami a zásadami - Reakce mezi vodou a oxidem vápenatým - Dýchání. Je snadné detekovat exotermickou reakci - stačí dostat teploměr a zjistit, zda se teplota zvyšuje. Většina chemických reakcí je exotermická, protože teplo je rozdáváno. Fyzikální procesy mohou být také endotermické nebo exotermické. Když něco zamrzne, jde z kapaliny na pevnou látku. Aby se to stalo, je třeba vytvořit vazby, a abyste vytvořili vazby, musíte udělat nějakou práci, energie je tedy rozdávána a zmrazení je exotermické. Podobně, když dojde ke kondenzaci - protože plyn jde do kapaliny, musí být znovu vytvořeny vazby, a tak je vydána energie. Takže zmrazení a kondenzace jsou exotermické. Protože v exotermických reakcích je energie rozdávána okolí. To znamená, že energie reaktantů je vyšší než energie produktů. Endotermické reakce jsou méně časté. Berou energii z okolí. Přenášená energie je obvykle teplo. Takže v endotermických reakcích se okolí obvykle zchladne. Některé příklady endotermických reakcí jsou: - Elektrolýza - Reakce mezi uhličitanem sodným a kyselinou ethanovou - Fotosyntéza. Endotermické reakce lze pozorovat také ve fyzikálních procesech. Když se něco roztaví, přechází z pevné látky do kapaliny. Aby se to stalo, musí být dluhopisy přerušeny. A rozbít vazby, je třeba vložit energii. Vaření je také endotermické, protože je třeba vložit energii, aby se prolomila vazby, aby se kapalina změnila na plyn. Protože v endotermických reakcích se do reakce přidává energie, energie produktů je vyšší než energie reaktantů. A opět můžeme detekovat endotermické reakce teploměrem, protože teplota by se zchladla. PŘIHLASTE se k kanálu FuseSchool pro mnoho dalších vzdělávacích videí. Naši učitelé a animátoři se scházejí, aby si dělali legraci a snadno srozumitelná videa z chemie, biologie, fyziky, matematiky a ICT. NAVŠTIVTE nás na www.fuseschool.org, kde jsou všechna naše videa pečlivě uspořádána do témat a konkrétních objednávek a zjistit, co dalšího máme v nabídce. Komentář, lajkujte a sdílejte s ostatními studenty. Můžete klást i odpovídat na otázky, a učitelé se vám ozvou. Tato videa lze použít v převráceném modelu ve třídě nebo jako pomůcka pro revizi. Twitter: https://twitter.com/fuseSchool Tento otevřený vzdělávací zdroj je zdarma, pod licencí Creative Commons License: Uveďte původ-Neužívejte komerčně CC BY-NC (Zobrazit licenční listina: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Můžete si stáhnout video pro neziskové organizace, vzdělávací použití. Pokud chcete video upravit, kontaktujte nás prosím: info@fuseschool.org

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer