Si në film - Montenegro

Për vende jashtëzakonisht të bukura dhe përjetime emocionuese themi se janë si në film. Mali i Zi është vend i tillë, tërheqës si në film, interesant dhe frymëzues.

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

0:25
0:28
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more in our privacy policy.