Hur rengör jag borsten på Neato?

För bästa resultat bör du rengöra borsten ofta. Det mesta av håret och övrigt skräp hamnar i dammbehållaren, men en del kan trassla in sig i borsten och påverka städresultatet.

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

Morevna Episode 3.0.2 (English)

“Morevna” is a futuristic anime series, based on traditional Russian fairy-tale "The Death of Koschei The Deathless". License: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 All animation is made using free/open-source software: * Synfig - http://synfig.org/ * Krita - http://krita.org/ * Blender - ht

Deadline

A funny cartoon about everyday life of creative people. Based on a true story. This work created with free software as part of “Morevna School” workshops.