The Great Bin Swap Vietnamese language video

Rác thải gia đình và việc thải rác là một vấn đề môi trường thật sự và ngày một lớn Đó là lý do tại sao chúng tôi đang kêu gọi mỗi người đóng thuế địa phương cho gia cư của mình trong Greater Dandenong đóng góp phần mình vì môi trường và xem xét đến việc sử dụng thùng rác loại 80 lít, nhỏ hơn và thân thiện với môi trường hơn. Các thùng rác hiện nay của chúng ta không tuân thủ Tiêu chuẩn Úc Vì vậy, kể từ tháng Bảy năm 2014, hội đồng sẽ thay thế thùng rác cũ của quý vị bằng các thùng mới, tuân thủ. Nếu quý vị giảm thùng rác của mình xuống loại mới, nhỏ hơn, có kích cỡ 80 lít, quý vị còn sẽ nhận được mức giảm Thuế Rác thải Gia cư của quý vị, một loại thuế bắt buộc. Đưa ra lựa chọn về thùng rác của quý vị Vào cuối tháng Hai, tất cả những người đóng thuế địa phương cho cơ ngơi gia cư của mình sẽ nhận được một bộ thông tin qua đường bưu điện, yêu cầu quý vị đưa ra một lựa chọn trong số một vài lựa chọn về thùng rác. Quý vị cũng có thể đưa ra lựa chọn của mình theo phương thức trực tuyến. Nếu không đưa ra lựa chọn, quý vị sẽ được cung cấp một lựa chọn mặc định, thùng rác 120 lít, thùng rác tái chế 240 lít và thùng rác xanh 240 lít. Các nhà loại quần thể (town house) có một mặc định khác. Quý vị có thể tìm hiểu thêm tại trang mạng www.greaterdandenong.com/greatbinswap The Great Bin Swap Được mang đến cho quý vị bởi Greater Dandenong City Council

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

Articles by this producer