Hành động chống lại tấn công tình dục

Tấn công tình dục không bao giờ được chấp nhận Nếu bạn biết điều gì đó, hãy nói ra … Đừng im lặng đứng ngoài cuộc Hãy gọi Crime Stoppers theo số bảo mật 1800 333 000 Nếu bạn là nạn nhân bị tấn công tình dục, hãy gọi 1800 RESPECT để được tư vấn và hỗ trợ Nếu bạn hoặc ai đó đang gặp nguy hiểm, hãy gọi 000

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

KSPG/Rheinmetall Automotive Imagefilm Future engine

With this Video, KSPG gives a vision into the future of the combustion engine. This video has been made under the old branding KSPG. The company has been renamed into Rheinmetall Automotive in September 2016. ..........................................................................................

The Climate Crisis - #GreenGeneration

The Earth has an illness called climate crisis. It causes the extinction of species, desertification and pandemics, and many other natural disasters. This illness has been caused by humans, with our polluting vehicles and industries that cause global warming. Green Generation, the #animation series