Ребека - Күнүмдүк нан

Дауд менен талаада Мариям жеген. ал кайра басып, ал талаада өгүздөр менен күрөшүп Yacoub деген жаш адамды булгайт. Ал эми үйдө, Муса анын бөлөсү никени сунуш деп айтат. Ал иш эмес, аны Энох үчүн никени айтууга дагы аракет кылат. Бирок ал түшүнө бербейт. эмне болгондо Мусса сураса, ал Энох Ыйсаны ээрчиген эмес деп жооп берет. Мусса ачууланса, ал Ыйсаны да жолдоочусумун деп ырастаган эмес, дейт. ал да андан баш тартам? Лайла Word, алардын үмүт жана азыгы Мариамдын айтат. Мариям ишеним менен жашоого кандай гана керемет. Бирок Лайла Кудай да камсыз кылат дейт.

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

PODCAST