Ребека - Күнүмдүк нан

Дауд менен талаада Мариям жеген. ал кайра басып, ал талаада өгүздөр менен күрөшүп Yacoub деген жаш адамды булгайт. Ал эми үйдө, Муса анын бөлөсү никени сунуш деп айтат. Ал иш эмес, аны Энох үчүн никени айтууга дагы аракет кылат. Бирок ал түшүнө бербейт. эмне болгондо Мусса сураса, ал Энох Ыйсаны ээрчиген эмес деп жооп берет. Мусса ачууланса, ал Ыйсаны да жолдоочусумун деп ырастаган эмес, дейт. ал да андан баш тартам? Лайла Word, алардын үмүт жана азыгы Мариамдын айтат. Мариям ишеним менен жашоого кандай гана керемет. Бирок Лайла Кудай да камсыз кылат дейт.

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

Freddy Cruise uses Ready-to-Use

Producing custom solutions is laborious and time-consuming. Why not resort to ready-to-use mixtures or ready-to-use solutions. Ready-to-use mixtures, including special requests, can be ordered and used quickly and easily. Of course, in compliance with all legal requirements and tested quality. Fredd

A Quick Intro To Angel Studios

Angel Studios allows creators and audiences to form passionate communities around their creative projects, making the story behind the show as important as the final project itself. The studios' first projects -- The Chosen and Dry Bar Comedy -- have earned billions of views around the world. http