Ребека - Күнүмдүк нан

Дауд менен талаада Мариям жеген. ал кайра басып, ал талаада өгүздөр менен күрөшүп Yacoub деген жаш адамды булгайт. Ал эми үйдө, Муса анын бөлөсү никени сунуш деп айтат. Ал иш эмес, аны Энох үчүн никени айтууга дагы аракет кылат. Бирок ал түшүнө бербейт. эмне болгондо Мусса сураса, ал Энох Ыйсаны ээрчиген эмес деп жооп берет. Мусса ачууланса, ал Ыйсаны да жолдоочусумун деп ырастаган эмес, дейт. ал да андан баш тартам? Лайла Word, алардын үмүт жана азыгы Мариамдын айтат. Мариям ишеним менен жашоого кандай гана керемет. Бирок Лайла Кудай да камсыз кылат дейт.

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

KSPG/Rheinmetall Automotive Imagefilm Future engine

With this Video, KSPG gives a vision into the future of the combustion engine. This video has been made under the old branding KSPG. The company has been renamed into Rheinmetall Automotive in September 2016. ..........................................................................................

The Climate Crisis - #GreenGeneration

The Earth has an illness called climate crisis. It causes the extinction of species, desertification and pandemics, and many other natural disasters. This illness has been caused by humans, with our polluting vehicles and industries that cause global warming. Green Generation, the #animation series