Roman Coronavirus (2019-nCoV)

Klikk her for å se flere videoer: https://alugha.com/WHO Hva vet du om romanen Coronavirus som forårsaker en helsesituasjon? Koronavirus (CoV) er en stor familie av virus som forårsaker sykdom som spenner fra forkjølelse til mer alvorlige sykdommer som Midtøsten respiratorisk syndrom (MERS-CoV) og alvorlig akutt respiratorisk syndrom (SARS-CoV). Et nytt koronavirus (nCoV) er en ny stamme som ikke tidligere er identifisert hos mennesker. Se denne korte videoen for å finne ut mer. Ytterligere ressurser er tilgjengelige online her: https://openwho.org/courses/introduction-to-ncov https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 og lær om OpenWho, WHOs nye interaktive, nettbaserte, kunnskapsoverføringsplattform som tilbyr online kurs for å forbedre responsen på helsesituasjoner her: https://openwho.org/ De ikke-engelske versjonene ble ikke opprettet av Verdens helseorganisasjon (WHO). WHO er ikke ansvarlig for innholdet eller nøyaktigheten av disse versjonene.

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

More videos by this producer