Nou coronavirus (COVID-19)

Fes clic aquí per veure més vídeos: https://alugha.com/WHO Què en saps del nou coronavirus que està causant una emergència sanitària? Els coronavirus (CoV) són una gran família de virus causants de malalties que van des d'un refredat fins a malalties més greus, com la síndrome respiratòria de l'Orient Mitjà (MERS-CoV) i la síndrome respiratòria aguda severa (SARS-CoV). Un nou coronavirus (nCoV) és una soca no identificada prèviament en humans. Per saber-ne més, mira aquest vídeo. Altres recursos disponibles en línia: https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/index.html https://openwho.org/courses/introduction-to-ncov (en anglès) https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 (en anglès) Visita també OpenWHO, la nova plataforma interactiva de transferència de coneixements de l'OMS basada en la web, que ofereix cursos en línia per millorar la resposta a les emergències sanitàries: https://openwho.org L'Organització Mundial de la Salut (OMS) no ha creat les versions en idiomes diferents a l'anglès. L'OMS no es responsabilitza del contingut o de la precisió d'aquesta traducció.

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

More videos by this producer