Flerspråkighet vid EU-domstolen – En garanti för rätten till domstolsprövning på lika villkor

Flerspråkighet är en nyckelfaktor för EU-domstolens arbete. Den här filmen informerar om varför och hur domstolen kan arbeta effektivt på 24 språk.

LicenseFair Use

More videos by this producer