Viacjazyčnosť na Súdnom dvore EÚ – zabezpečovanie rovnakého prístupu k spravodlivosti

Viacjazyčnosť je kľúčová pre fungovanie Súdneho dvora Európskej únie. Toto video vysvetľuje prečo a ako môže Súdny dvor efektívne fungovať v 24 jazykoch.

LicenseFair Use

More videos by this producer