Multilingvismul la Curtea de Justiție a Uniunii Europene – Asigurarea accesului egal la justiție

Multilingvismul este un element cheie al funcționării Curții de Justiție a Uniunii Europene. Acest film explica de ce și în ce mod Curtea poate funcționa eficient în 24 de limbi.

LicenseFair Use

More videos by this producer