Wielojęzyczność w Trybunale Sprawiedliwości – gwarancja równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości

Wielojęzyczność jest kluczowa dla pracy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To nagranie ukazuje, dlaczego i w jaki sposób Trybunał może sprawnie działać w 24 językach.

LicenseFair Use

More videos by this producer