Daudzvalodība Eiropas Savienības Tiesā – nodrošinām vienlīdzīgu piekļuvi justīcijai

Daudzvalodība ir pamatnosacījums, kas tiek ievērots Eiropas Savienības Tiesas darbā. Šajā videoklipā ir izskaidrots, kāpēc un kādā veidā Tiesa spēj efektīvi strādāt 24 valodās.

LicenseFair Use

More videos by this producer