Vícejazyčnost na Soudním dvoře EU – zajištění rovného přístupu ke spravedlnosti

Vícejazyčnost je jedním z klíčových prvků fungování Soudního dvora Evropské unie. Toto video Vám vysvětlí, proč a jak může Soudní dvůr efektivně fungovat ve 24 jazycích.

LicenseFair Use

More videos by this producer