Sodišče in čezmejne zdravstvene storitve

Sodišče je moralo skozi leta odločiti o različnih primerih, v katerih so se postavljala vprašanja, kako se pravila Evropske unije o prostem pretoku uporabljajo na področju zdravstvenih storitev. V tem kratkem videoposnetku so pojasnjene nekatere pomembnejše odločitve na tem področju.

LicenseFair Use

More videos by this producer