Curtea de Justiție și serviciile medicale transfrontaliere

De-a lungul timpului, Curtea de Justiție a fost solicitată să se pronunțe într-o multitudine de cauze care ridicau probleme referitor la aplicarea în cazul serviciilor medicale a normelor de drept al Uniunii privind libera circulație. Acest scurt video explică unele dintre principalele decizii în materie.

LicenseFair Use

More videos by this producer