Trybunał Sprawiedliwości i transgraniczne usługi medyczne

Na przestrzeni lat Trybunał Sprawiedliwości orzekł w szeregu spraw, w których pojawiały się pytania, w jaki sposób przepisy Unii Europejskiej dotyczące swobodnego przepływu znajdują zastosowanie do usług medycznych. Ten krótki film wyjaśnia niektóre z ważniejszych orzeczeń w tej dziedzinie.

LicenseFair Use

More videos by this producer