Sud i prekogranične zdravstvene usluge

Tijekom godina pred Sudom su pokrenuti različiti predmeti u kojima je morao odlučivati o tome kako se pravila Unije o slobodi kretanja primjenjuju na zdravstvene usluge. Ovaj kratki video objašnjava nekoliko važnijih odluka u tom području.

LicenseFair Use

More videos by this producer