Euroopa Kohus ja piiriülesed meditsiiniteenused

Aastate jooksul on Euroopa Kohtul palutud lahendada erinevaid kohtuasju, mis tõstatasid küsimusi, kuidas on vaba liikumist käsitlevad liidu õigusnormid kohaldatavad meditsiiniteenustele. See lühike video selgitab mõningaid selles valdkonnas tehtud tähtsaimaid kohtulahendeid.

LicenseFair Use

More videos by this producer