Domstolen og grænseoverskridende lægelige tjenesteydelser

I årenes løb har Domstolen skullet træffe afgørelse i forskellige sager, som har givet anledning til spørgsmål om, hvordan EU-reglerne om fri bevægelighed finder anvendelse på lægelige tjenesteydelser. I denne korte video gøres der rede for nogle af de vigtigste afgørelser på dette område.

LicenseFair Use

More videos by this producer