Soudní dvůr a přeshraniční služby zdravotní péče

Soudní dvůr byl v průběhu let mnohokrát povolán rozhodovat ve věcech, v nichž vyvstala otázka, jakým způsobem se unijní pravidla volného pohybu uplatní na služby zdravotní péče. Toto krátké video přiblíží některá významná rozhodnutí v této oblasti.

LicenseFair Use

More videos by this producer