Kiedy wybuchła druga wojna światowa?

Kiedy wybuchła druga wojna światowa? Muzealne przedstawienia początku wojny w Niemczech, w Polsce, na Litwie oraz w Rosji iedy właściwie zaczęła się dla mieszkańców Europy druga wojna światowa? We wrześniu 1939 r. wraz z napaścią Niemiec na Polskę, w maju 1940 r. wraz z okupacją Francji oraz państw Beneluxu, czy w czerwcu tego roku wraz z aneksją krajów bałtyckich przez ZSRR? A może wojna rozpoczęła się dopiero w czerwcu 1941 r. napaścią Niemiec na Związek Radziecki? Jaką rolę odgrywa w tej historii podpisanie Paktu Ribbentrop-Mołotow 23. sierpnia 1939 r.? Powszechnie za początek drugiej wojny światowej przyjmuje się 1. wrzesnia 1939 r. Ale tak naprawdę dla mieszkańców różnych części Europy wojna rozpoczęła się w różnym czasie i w inny sposób. Zmianie ulegały też interpretacje tych wydarzeń. Różnice te znajdują też wyraz we współczesnych prezentacjach muzealnych. Wynikają one nie tylko z odmiennych doswiadczeń historycznych i sposobów postrzegania przeszłości, ale również z różnych kultur wystawienniczych i wizualnych. Celem dyskusji, do której zaprosiliśmy historyków, praktyków oraz badaczy muzeów, była wspólna refleksja nad tym, jak Pakt Ribbentrop-Mołotow oraz początek drugiej wojny światowej prezentowane są we współczesnych muzeach historycznych w Niemczech, w Polsce, na Litwie oraz w Rosji i co zmieniło się w tym zakresie w ciągu ostatnich lat. Przedmiotem rozważań były również szanse i ograniczenia przy tworzeniu międzynarodowych projektów wystawienniczych, takich jak np. Niemiecko-Rosyjskie Muzeum Berlin-Karlshorst. W dyskusji udział wzięli: - Prof. Paweł Machcewicz, Instytut Nauk Politycznych PAN - Imre Kertész Kolleg Jena, b. dyrektor i twórca Muzeum drugiej wojny światotwej w Gdańsku - Dr Ekaterina Makhotina, Uniwersytet Bonn - Dr Jörg Morré, dyrektor Niemiecko-rosyjskiego Muzeum Berlin-Karlshorst - Prof. Alexey Vasilyev, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Moskwie Dyskusję moderował: Christoph von Marschall, Tagesspiegel, Berlin

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer

Rückkehr um jeden Preis? (EN)

Migrationspolitik, Beratungsrealität und Situation in den Herkunftsländern Eine Kooperation von Brot für die Welt, medico international, der Stiftung PRO ASYL und der Heinrich-Böll-Stiftung Die Zahl der Ausreisen zu erhöhen, ist erklärtes Ziel der Bundesregierung und dominiert vielfach auch die m