Kiedy wybuchła druga wojna światowa?

Kiedy wybuchła druga wojna światowa? Muzealne przedstawienia początku wojny w Niemczech, w Polsce, na Litwie oraz w Rosji iedy właściwie zaczęła się dla mieszkańców Europy druga wojna światowa? We wrześniu 1939 r. wraz z napaścią Niemiec na Polskę, w maju 1940 r. wraz z okupacją Francji oraz państw Beneluxu, czy w czerwcu tego roku wraz z aneksją krajów bałtyckich przez ZSRR? A może wojna rozpoczęła się dopiero w czerwcu 1941 r. napaścią Niemiec na Związek Radziecki? Jaką rolę odgrywa w tej historii podpisanie Paktu Ribbentrop-Mołotow 23. sierpnia 1939 r.? Powszechnie za początek drugiej wojny światowej przyjmuje się 1. wrzesnia 1939 r. Ale tak naprawdę dla mieszkańców różnych części Europy wojna rozpoczęła się w różnym czasie i w inny sposób. Zmianie ulegały też interpretacje tych wydarzeń. Różnice te znajdują też wyraz we współczesnych prezentacjach muzealnych. Wynikają one nie tylko z odmiennych doswiadczeń historycznych i sposobów postrzegania przeszłości, ale również z różnych kultur wystawienniczych i wizualnych. Celem dyskusji, do której zaprosiliśmy historyków, praktyków oraz badaczy muzeów, była wspólna refleksja nad tym, jak Pakt Ribbentrop-Mołotow oraz początek drugiej wojny światowej prezentowane są we współczesnych muzeach historycznych w Niemczech, w Polsce, na Litwie oraz w Rosji i co zmieniło się w tym zakresie w ciągu ostatnich lat. Przedmiotem rozważań były również szanse i ograniczenia przy tworzeniu międzynarodowych projektów wystawienniczych, takich jak np. Niemiecko-Rosyjskie Muzeum Berlin-Karlshorst. W dyskusji udział wzięli: - Prof. Paweł Machcewicz, Instytut Nauk Politycznych PAN - Imre Kertész Kolleg Jena, b. dyrektor i twórca Muzeum drugiej wojny światotwej w Gdańsku - Dr Ekaterina Makhotina, Uniwersytet Bonn - Dr Jörg Morré, dyrektor Niemiecko-rosyjskiego Muzeum Berlin-Karlshorst - Prof. Alexey Vasilyev, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Moskwie Dyskusję moderował: Christoph von Marschall, Tagesspiegel, Berlin

LicenseCreative Commons Attribution

More videos by this producer