Het Hof van Justitie in de digitale wereld

Het toenemende gebruik van onlinediensten brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, vooral op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Deze video legt uit hoe beslissingen van het Hof van Justitie vorm hebben gegeven aan onze onlinerechten, waarbij het zowel gaat om de bevoegdheden van overheidsinstanties om onze gegevens op te slaan, de overdracht van persoonsgegevens buiten de EU als het recht om te worden vergeten door internetzoekmachines.

LicenseFair Use

More videos by this producer