Teisingumo Teismas skaitmeniniame pasaulyje

Dėl vis platesnio internetinių paslaugų naudojimo atsirado naujų iššūkių, ypač susijusių su privatumo ir duomenų apsauga. Šis filmas paaiškina, kaip Teisingumo Teismo sprendimai formuoja mūsų teises internete, įskaitant valdžios institucijų teises kaupti mūsų duomenis, asmens duomenų perdavimą už ES ribų ir teisę būti pamirštam interneto paieškos sistemose.

LicenseFair Use

More videos by this producer