Sud u digitalnom svijetu

Povećano korištenje internetskim uslugama donijelo je sa sobom nove izazove, osobito u pogledu privatnosti i zaštite podataka. Ovaj video objašnjava kako su odluke Suda oblikovale naša internetska prava, uključujući pravo vladinih tijela da pohranjuju naše podatke, prijenos osobnih podataka izvan Europske unije i pravo na zaborav od strane internetskih pretraživača.

LicenseFair Use

More videos by this producer