Soudní dvůr v digitálním světě

Rostoucí využívání online služeb přináší nové výzvy, zejména pokud jde o ochranu soukromí a osobních údajů. V tomto videu bude vysvětleno, jak byla rozhodnutími Soudního dvora utvářena naše práva online, včetně práv státních orgánů uchovávat naše data, předávání osobních údajů mimo Evropskou unii a práva být zapomenut internetovými vyhledávači.

LicenseFair Use

More videos by this producer