Съдът в дигиталния свят

Нарастващото използване на онлайн услугите постави нови предизвикателства, по-специално с оглед на защитата на личния живот и на данните. Това видео обяснява как решенията на Съда оформят нашите права в онлайн пространството, включително правото на правителствените органи да съхраняват данните ни, прехвърлянето на лични данни извън Европейския съюз и правото да бъдеш забравен от интернет търсачките.

LicenseFair Use

More videos by this producer

Съдът и околната среда

Европейският съюз се стреми да постигне високо равнище на опазване на околната среда, но съответните правила са ефективни само ако се прилагат по един и същи начин навсякъде в Европа. Това кратко видео представя само няколко решения на Съда във връзка с опазването на околната среда, отнасящи се до к

Какво е направил за мен Съдът на ЕС?

В своите вече над 25 000 решения Съдът на Европейския съюз се е произнасял по най-различни въпроси от пряко значение за живота на гражданите на ЕС. Тук ще видим само няколко примера за това как решенията на Съда гарантират правата на гражданите в областта на цифровите технологии, въздушния транспорт