Sodišče in pravice študentov

Sodišče je z več odločbami pripomoglo k zagotavljanju, da lahko študentje uživajo svojo pravico do prostega gibanja in študija znotraj Evropske unije. V tem videoposnetku so pojasnjene nekatere najpomembnejše odločitve Sodišča na tem področju, s katerimi je bilo doseženo občutljivo ravnotežje med pravicami študentov in legitimnim interesom držav članic za upravljanje svojih financ.

LicenseFair Use

More videos by this producer