Tiesa un studentu tiesības

Virknē nolēmumu Tiesa ir palīdzējusi nodrošināt, ka studenti var izmantot tiesības ceļot un studēt visā Eiropas Savienībā. Šajā video ir izskaidroti daži no svarīgākajiem Tiesas nolēmumiem šajā jomā, kuros Tiesa ir rūpīgi līdzsvarojusi studentu tiesības un valstu likumīgās intereses pārvaldīt savas finanses.

LicenseFair Use

More videos by this producer