Съдът и правата на студентите

С редица решения Съдът е помогнал да се гарантира, че студентите ще могат да упражняват правата си да пътуват и учат в целия Европейски съюз. Това видео обяснява някои от най-важните решения на Съда в тази област, с които се постига фин баланс на правата на студентите и легитимния интерес на държавите да управляват своите финанси.

LicenseFair Use

More videos by this producer

Съдът и околната среда

Европейският съюз се стреми да постигне високо равнище на опазване на околната среда, но съответните правила са ефективни само ако се прилагат по един и същи начин навсякъде в Европа. Това кратко видео представя само няколко решения на Съда във връзка с опазването на околната среда, отнасящи се до к

Какво е направил за мен Съдът на ЕС?

В своите вече над 25 000 решения Съдът на Европейския съюз се е произнасял по най-различни въпроси от пряко значение за живота на гражданите на ЕС. Тук ще видим само няколко примера за това как решенията на Съда гарантират правата на гражданите в областта на цифровите технологии, въздушния транспорт