Làm thế nào để bảo vệ mình chống lại COVID-19

COVID-19 là một bệnh truyền nhiễm gây ra bởi một loại virus coronavirus mới được giới thiệu cho người lần đầu tiên. Nó lây lan từ người này sang người chủ yếu thông qua các giọt nước tạo ra khi một người bị bệnh nói, ho hoặc hắt hơi. Bấm vào đây để xem thêm video: https://alugha.com/WHO Xem hình ảnh động ngắn này để tìm hiểu thêm về COVID-19 và cách bảo vệ bản thân khỏi nó. “Làm thế nào để bảo vệ mình chống lại COVID-19. YouTube: Tổ chức Y tế Thế giới; 2020. giấy phép: C BY-NC-SA 3.0 IGO”. Bản dịch này không được tạo ra bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). WHO không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính chính xác của bản dịch này. Phiên bản gốc “Làm thế nào để bảo vệ mình chống lại COVID-19". Geneva: Tổ chức Y tế Thế giới; [2020]. Giấy phép: C BY-NC-SA 3.0 IGO” sẽ là ấn bản ràng buộc và xác thực.

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

More videos by this producer