Súdny dvor EÚ a šport – zaistenie fair play mimo ihrisko

Rozhodnutia Súdneho dvora EÚ majú vplyv v mnohých oblastiach, vrátane športu. Tento film vysvetlí, ako rozhodnutia Súdneho dvora ovplyvnili práva športovcov na voľný pohyb v Európskej únii a spôsob sledovania športu v televízii.

LicenseFair Use

More videos by this producer