Trybunał Sprawiedliwości i sport – zapewnić fair play poza boiskiem

Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mają wpływ na wiele dziedzin, w tym w świecie sportu. Ten film ukazuje wpływ, jaki mają orzeczenia Trybunału na prawa sportowców do swobodnego poruszania się w ramach Unii i na oglądanie sportu w telewizji.

LicenseFair Use

More videos by this producer