Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Αθλητισμός

Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζουν διαφόρους τομείς, περιλαμβανομένου του αθλητισμού. Στο βίντεο που ακολουθεί εξηγείται πώς οι αποφάσεις του Δικαστηρίου έχουν επηρεάσει το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης των αθλητών σε όλη την Ένωση, καθώς και τον τρόπο με τον οποίον έχει επηρεαστεί η τηλεοπτική μετάδοση αθλητικών γεγονότων.

LicenseFair Use

More videos by this producer

Πώς λειτουργεί το Δικαστήριο – τα βασικά

Αποστολή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η εξασφάλιση της τήρησης του δικαίου της Ένωσης σε όλη την επικράτειά της. Πώς όμως επιτυγχάνεται αυτό; Δείτε στο βίντεο μια σύντομη εισαγωγή στον τρόπο λειτουργίας του Δικαστηρίου.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Ένωσης επιδιώκει υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά οι σχετικοί κανόνες είναι αποτελεσματικοί μόνον εφόσον εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλη την Ευρώπη. Στο σύντομο βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζονται ορισμένες αποφάσεις του Δικαστηρίου στον τομέα της προστασίας του περιβάλλον

Τι έχει κάνει για μένα το Δικαστήριο;

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εκδώσει ως σήμερα περισσότερες από 25 000 αποφάσεις για διάφορα ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των πολιτών της Ένωσης. Δείτε στο βίντεο ορισμένες μόνο από τις περιπτώσεις όπου το Δικαστήριο προστάτευσε με τις αποφάσεις του τα δικαιώματα των πολιτών όσον