EU-Domstolen og sport – sikkerhed for »fairplay« uden for banen

EU-Domstolens afgørelser har indvirkning på mange områder, herunder på sportens verden. Denne film forklarer, hvordan Domstolens afgørelser har påvirket idrætsudøveres ret til fri bevægelighed i EU, og hvordan vi ser sport på TV

LicenseFair Use

More videos by this producer