Съдът на Европейския съюз и спортът — осигуряване на честна игра извън терена

Решенията на Съда на Европейския съюз имат отражение в много области, включително в света на спорта. Това видео обяснява как решенията на Съда са се отразили върху правото на спортистите свободно да се движат в Европейския съюз и върху това как гледаме спорт по телевизията.

LicenseFair Use

More videos by this producer

Съдът и околната среда

Европейският съюз се стреми да постигне високо равнище на опазване на околната среда, но съответните правила са ефективни само ако се прилагат по един и същи начин навсякъде в Европа. Това кратко видео представя само няколко решения на Съда във връзка с опазването на околната среда, отнасящи се до к

Какво е направил за мен Съдът на ЕС?

В своите вече над 25 000 решения Съдът на Европейския съюз се е произнасял по най-различни въпроси от пряко значение за живота на гражданите на ЕС. Тук ще видим само няколко примера за това как решенията на Съда гарантират правата на гражданите в областта на цифровите технологии, въздушния транспорт