Η ανταλλαγή μεγάλου κάδου

Τα οικιακά απορρίμματα και η καταστροφή τους είναι ένα πραγματικό και αυξανόμενο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Για αυτό ζητούμε από κάθε φορολογούμενο δημότη εντός του Greater Dandenong να κάνει το καθήκον του προς το περιβάλλον και να επιλέξει έναν πιο φιλικό προς το περιβάλλον μικρότερο κάδο απορριμμάτων 80 λίτρων. Οι τωρινοί μας κάδοι δεν συμμορφώνονται με τα Αυστραλιανά Πρότυπα. Για αυτό, από τον Ιούλιο του 2014, ο Δήμος θα αντικαταστήσει τους παλιούς κάδους με νέους, που συμμορφώνονται με τα πρότυπα. Επίσης, αν μειώσετε τον κάδο απορριμμάτων σας με έναν νέο κάδο μικρότερου μεγέθους 80 λίτρων, θα λάβετε έκπτωση στις υποχρεωτικές εισφορές Απορριμμάτων Κατοικιών (Residential Garbage Levy). Πώς να επιλέξετε τον κάδο σας. Στα τέλη Φεβρουαρίου όλοι οι φορολογούμενοι δημότες θα λάβουν ένα ταχυδρομικό πακέτο, ζητώντας να επιλέξετε κάδους από τις διάφορες επιλογές κάδων που διατίθενται. Επίσης, θα είστε σε θέση να κάνετε την επιλογή σας στο διαδίκτυο. Εάν δεν κάνετε την επιλογή, θα σας εκδοθεί μια προεπιλεγμένη επιλογή κάδων απορριμμάτων 120 λίτρων (120-litre garbage), κάδων ανακύκλωσης 240 λίτρων (240-litre recycling) και κάδων πράσινων απορριμμάτων 240 λίτρων (240-litre green-waste bins). Οι Μεζονέτες έχουν μια διαφορετική προεπιλογή. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο: www.greaterdandenong.com/greatbinswap Το πρόγραμμα «The Great Bin Swap» Η παρουσίαση του προγράμματος έγινε από το Greater Dandenong City Council

LicenseDefault alugha License

More videos by this producer

Freddy Cruise uses Ready-to-Use

Producing custom solutions is laborious and time-consuming. Why not resort to ready-to-use mixtures or ready-to-use solutions. Ready-to-use mixtures, including special requests, can be ordered and used quickly and easily. Of course, in compliance with all legal requirements and tested quality. Fredd

A Quick Intro To Angel Studios

Angel Studios allows creators and audiences to form passionate communities around their creative projects, making the story behind the show as important as the final project itself. The studios' first projects -- The Chosen and Dry Bar Comedy -- have earned billions of views around the world. http