Generaladvokatens roll

Själva konceptet med en generaladvokat förekommer bara i vissa nationella rättsordningar. EU-domstolens elva generaladvokater bidrar på ett ovärderligt sätt till att skapa förutsättningar för domstolen att åstadkomma en rättskipning av hög kvalitet i de mest komplicerade målen. Hur detta går till beskrivs i denna video.

LicenseFair Use

More videos by this producer