Úloha generálneho advokáta

Funkciu generálneho advokáta poznajú len niektoré vnútroštátne právne poriadky. Tento krátky film vysvetlí, aké nenahraditeľné služby poskytuje Súdnemu dvoru jeho 11 generálnych advokátov, vďaka ktorým môže Súdny dvor aj v tých najzložitejších prípadoch vydávať kvalitné rozhodnutia.

LicenseFair Use

More videos by this producer