Rola rzecznika generalnego

Koncepcja rzecznika generalnego występuje tylko w niektórych krajowych porządkach prawnych. Ten krótki film wyjaśnia, w jaki sposób 11 rzeczników generalnych Trybunału świadczy cenne usługi Trybunałowi, co pozwala mu wydawać orzeczenia wysokiej jakości w najtrudniejszych sprawach.

LicenseFair Use

More videos by this producer