Generalinio advokato vaidmuo

Generalinio advokato institutas egzistuoja tik kai kuriose nacionalinės teisės sistemose. Šiame trumpame filme bus paaiškinta, kaip 11 Teisingumo Teismo generalinių advokatų teikia Teisingumo Teismui nepaprastai vertingą pagalbą, leidžiančią jam sudėtingiausiose bylose priimti aukštos kokybės sprendimus.

LicenseFair Use

More videos by this producer