Kohtujuristi roll

Kohtujuristi mõiste esineb ainult mõnede liikmesriikide õiguskorras. See lühike video selgitab, kuidas Euroopa Kohtu 11 kohtujuristi osutavad Euroopa Kohtule hindamatu väärtusega teenust, aidates tal langetada kõrgekvaliteedilisi otsuseid ka kõige keerulisemates asjades.

LicenseFair Use

More videos by this producer