Veien For Utdanning - SDG #4

Klikk her for å se flere videoer: https://alugha.com/mysimpleshow Hva handler SDG #4 om? SDG #4 definerer målet om å sikre at alle barn har tilgang til gratis grunnskole og videregående opplæring innen år 2030 og også hvilke tiltak som kan treffes for å nå dette målet. Denne videoen ble produsert av den frivillige forfatteren: Stacey Moran Ansvaret for nøyaktigheten av innholdet som tilbys, ligger utelukkende hos forfatterne Denne videoen ble opprettet i sammenheng med UNSSC og simpleshow foundation Volunteer Initiative: https://simpleshow-foundation.org/volunteer/

LicenseCreative Commons Attribution-ShareAlike

More videos by this producer