Kako su živeli stari Germani

Kako su se Germani naselili i živeli? U 1. veku pre nove ere samo oko dva i po miliona germanskih plemena naselilo se u celoj Evropi. Nijedno selo nije imalo više od 200 stanovnika. Autor: ZDF/Terra X/Gruppe 5/ Sabine Bier, Sahar Eslah, Cristina Trebbi/Martin Christ, Marc Riemer, Joachim C. Seck/ Claudia Spoden, Ramin Sabeti/Faber Courtial, Jörg Courtial/Gruppe 5 FX, xkopp creative Prevod i sinhronizacija: alugha Kliknite ovde da pogledate još videa: https://alugha.com/TerraX

LicenseCreative Commons Attribution-ShareAlike

More videos by this producer

Kako se gradi oko?

Kako vidimo? Struktura oka: od providne rožnjače do mrežnjače. Autor: 3sat/nano, Bluemoon Mediji, Volker Vasmuth+Patrik Zeilhofer, M. Herrmann+T. kulgen+D. zanetti, Tobias Adams, 3D Maki Prevod i sinhronizacija: alugha Kliknite ovde da biste videli još video zapisa: https://alugha.com/TerraX

Pečat održivosti u tekstilnoj industriji

Novi vladin pečat odobrenja "Zeleno dugme" predstavljen je krajem 2019. Kompanije moraju dokazati da se ponašaju odgovorno u pogledu ljudskih prava, socijalnih i ekoloških problema. Pored toga, na strani proizvoda procenjuje se 26 kriterijuma. Autor: 3sat/nano/medicine/Dunja Keuper/Johannes Kröger,