Kako su živeli stari Germani

Kako su se Germani naselili i živeli? U 1. veku pre nove ere samo oko dva i po miliona germanskih plemena naselilo se u celoj Evropi. Nijedno selo nije imalo više od 200 stanovnika. Autor: ZDF/Terra X/Gruppe 5/ Sabine Bier, Sahar Eslah, Cristina Trebbi/Martin Christ, Marc Riemer, Joachim C. Seck/ Claudia Spoden, Ramin Sabeti/Faber Courtial, Jörg Courtial/Gruppe 5 FX, xkopp creative Prevod i sinhronizacija: alugha Kliknite ovde da pogledate još videa: https://alugha.com/TerraX

LicenseCreative Commons Attribution-ShareAlike

More videos by this producer

Pečat održivosti u tekstilnoj industriji

Novi vladin pečat odobrenja "Zeleno dugme" predstavljen je krajem 2019. Kompanije moraju dokazati da se ponašaju odgovorno u pogledu ljudskih prava, socijalnih i ekoloških problema. Pored toga, na strani proizvoda procenjuje se 26 kriterijuma. Autor: 3sat/nano/medicine/Dunja Keuper/Johannes Kröger,

Voyager 2 and the scale of the solar system

In 1977, NASA's Voyager 2 space probe began its journey to the planets of our solar system.. But the probe also provides clues about the solar system beyond the planets. Author: ZDF/Terra X/C. Haak/A.M. Wendlandt, Nikolai Holzach Translation and redub: alugha Click here to see more videos: https

Uticaj UV zračenja na boju kože

Svetska distribucija ljudskih tonova kože odgovara intenzitetu UV zračenja. Na ekvatoru, gde je zračenje najviše, tamna koža štiti od oštećenja zračenja. Na severu, sa druge strane, svetlija koža je korisna. Autor: ZDF/Terra X/Tobias Schultes/Albrecht M. Wendlandt Prevod i sinhronizacija: alugha